Praktische informatie

Lestijden

1e groep: zaterdag 09.25 – 10.00 uur
2e groep: zaterdag 10.05 – 10.40 uur
3e groep: zaterdag 10.45 – 11.20 uur
4e groep: zaterdag 11.25 – 12.00 uur

  • De lesuren zijn niet op niveau ingedeeld.
  • De indeling van de groepen gebeurt door de stichting in overleg met de instructrices.
  • Er zijn geen lessen tijdens de zomervakantie, de kerstvakantie en op officiële feestdagen.
  • Indien de lessen vol zijn, is er een mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden.

Contributie

De contributie bedraagt € 15,00 per week en wordt voor een geheel lesjaar vastgesteld.
Een lesjaar loopt van januari tot en met december.

Proeflessen

Nieuwe ruiters kunnen 's zaterdags langs komen en kijken hoe onze lessen eruit zien. Tevens bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van drie (betaalde) proeflessen. Na deze lessen volgt een evaluatie met de ouders en begeleiders en kan er besloten worden om wel of niet verder te gaan met de lessen.

Deelnemers

Als lid van de ruitergroep kunnen worden ingeschreven kinderen en volwassenen die:

  • Niet op andere wijze aan deze sport kunnen deelnemen.
  • De leeftijd van 8 jaar bereikt hebben.
  • In het bezit zijn van een verklaring van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemer, dat er geen bezwaren zijn tegen deelname aan de activiteit paardrijden.
  • Niet dusdanig beperkt zijn, dat de Stichting de verantwoordelijkheid van het rijden van betrokkene, niet op zich kan nemen.
  • Zelf gemotiveerd zijn en durven rijden.
  • Woonachtig zijn in de regio Amstelland en de Meerlanden.